Jakie obowiązują terminy wnoszenia opłat w celu utrzymania w mocy uzyskanej ochrony?

Ochronę prawną można uzyskać na różne przedmioty z zakresu własności intelektualnej. Proces ten nie jest jednak pozbawiony kosztów. Niezbędne jest bowiem składanie opłat nie tylko w toku postępowania zgłoszeniowego, ale i już po uzyskaniu ochrony.

Opłaty związane z ochroną – co warto wiedzieć?

Na wstępie należy wyraźnie podkreślić, że terminowe uiszczanie cyklicznych opłat za ochronę jest zupełnie niezbędne. Uchybienie temu obowiązkowi wiąże się bowiem z utratą prawa ochronnego. Co więcej, opłaty muszą być składane prawidłowo. W przeciwnym razie ochrona nie zostanie utrzymana, a Urząd Patentowy wyda decyzję o jej wygaśnięciu.

Terminy uiszczania opłat są różne dla poszczególnych przedmiotów własności intelektualnej. Tożsamy jest jednak termin na uregulowanie pierwszej należności, tzn. za pierwszy okres ochrony. Musi być ona uiszczona w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji o udzieleniu.

Inaczej prezentują się jednak późniejsze opłaty warunkujące utrzymanie prawa ochronnego. Patent na wynalazek opłaca się corocznie przez 20 lat, zaś wysokość należności jest inna dla każdego roku ochrony. Tak samo jest w przypadku wzoru użytkowego, z tą różnicą, że 10-letni czas ochrony dzieli się na 4 okresy, co oznacza, że opłatę uiszcza się czterokrotnie. Podobnie jest ze wzorami przemysłowymi. 25-letni okres ochrony dzieli się na 5 lat i właśnie w takich odstępach wymagane jest złożenie opłaty.

Okres ochrony znaków towarowych trwa 10 lat. Przedłużenie następuje poprzez złożenie opłaty przed końcem upływającego okresu ochrony. Oznacza to, że, inaczej niż w przypadku wspomnianych wcześniej przedmiotów własności intelektualnej, należność wymagana jest nie za każdy rok lub wyznaczony okres ochrony, a dopiero po 10 latach.