Co należy wiedzieć o walidacjach patentów europejskich w UPRP?

W wybranych krajach, pomimo uzyskania patentu europejskiego, konieczne jest zdobycie dodatkowej ochrony. Obowiązek z tym związany nazywa się walidacją patentów europejskich UPRP. Osoby zobligowane do jego wypełnienia, ze względu na potrzebę ważności ich ochrony również na terenie wybranego kraju, w którym zwykły patent europejski nie jest wystarczający, powinny jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Zasady walidacji patentów europejskich w UPRP

Pierwszą sprawą, niezwykle istotną w kontekście walidacji patentów europejskich UPRP jest to, by po uzyskaniu patentu europejskiego w ciągu 3 miesięcy złożyć wniosek o jego uznanie w Urzędzie Patentowym wybranego kraju. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje brakiem ochrony patentowej wynalazku z tym konkretnym państwie, w którym zwykła ochrona nie jest uznawana za wystarczającą.

Opisywana przez nas walidacja patentu europejskiego związana jest także z koniecznością wykonania tłumaczenia patentu europejskiego na język urzędowy danego państwa, a także dostarczenia tego tłumaczenia do krajowego Urzędu Patentowego. O czym jeszcze należy pamiętać? Kluczowe jest jednorazowe wniesienie opłaty za publikację, a także coroczne wnoszenie opłat ochronnych.

Doradztwo patentowe w kwestii walidacji patentu europejskiego

Osoby chcące zyskać ochronę patentową na terenie wybranego kraju, w którym konieczne jest dokonanie walidacji patentu europejskiego, bardzo często korzystają z pomocy rzeczników patentowych. Doradztwo patentowe okazuje się nierzadko nieocenionym wsparciem. Dotyczy to wszystkich procedur walidacyjnych, prowadzonych zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Co ważne, jako biuro patentowe współpracujemy z tłumaczami, którzy przygotowują dla naszych klientów tłumaczenia koniecznych dokumentów.