Co wchodzi w skład usług patentowych?

Prawo własności intelektualnej to zawiła specjalizacja, która wymaga nie lada wiedzy i doświadczenia. Kompetencje do świadczenia tego rodzaju usług posiadają rzecznicy patentowi. Czy wiesz, co wchodzi w ich zakres?

Usługi patentowe – co to takiego?

Jak już zostało wspomniane, usługi patentowe świadczą rzecznicy patentowi. Dla ułatwienia można je podzielić na techniczne oraz prawne. Do pierwszej grupy zaliczamy takie usługi, które są bezpośrednio powiązane z przedmiotami własności intelektualnej, np. patentami, wzorami użytkowymi o charakterze proceduralnym. W tym zakresie rzecznik patentowy zajmuje się m.in.:

  • badaniem czystości patentowej,
  • zgłoszeniami do Urzędu Patentowego,
  • przygotowywaniem opisów,
  • uiszczaniem stosownych opłat.

Jako rzecznicy patentowi z Warszawy pragniemy podkreślić, że to jedynie przykładowe usługi o charakterze technicznym. Ich zakres jest o wiele większy, jednak nie sposób wskazać wszystkie możliwości. Warto jednak wspomnieć także o drugiej grupie usług patentowych, tzn. prawnych. Pomoc rzecznika patentowego może bowiem polegać również na udzielaniu porad czy pełnomocnictwie w postępowaniach patentowych.

Czy warto korzystać z usług rzecznika patentowego?

Na to pytanie zdecydowanie trzeba odpowiedzieć twierdząco. Kwestie proceduralne z zakresu prawa własności intelektualnej są sformalizowane, a jednocześnie bardzo rozległe. Nieznajomość przepisów może skutkować przede wszystkim otrzymaniem decyzji odmownej od Urzędu Patentowego. Niekiedy dokonanie zgłoszenia może okazać się nawet niemożliwe.

Z drugiej strony, pomoc rzecznika patentowego to nieocenione udogodnienie. Przedsiębiorca ma wówczas pewność, że wszystkie formalności zostaną należycie dokonane. W przypadku usługi doradztwa można z kolei poznać najkorzystniejsze rozwiązania sprawy.