Jakie znaki są rejestrowane przez WIPO i EUIPO ?

Jakie znaki są rejestrowane przez WIPO i EUIPO ?

Prowadzenie własnego biznesu i tworzenie szeroko pojmowanej marki, która jest efektem naszych wieloletnich wysiłków wymaga nie tylko pomysłu, ale także znajomości zagadnień prawnych. Jednym z tematów, o którym warto dowiedzieć się nieco więcej, jest możliwość rejestrowania znaków. W naszym artykule omawiamy to, jak może nam w tym pomóc WIPO i EUIPO. 

WIPO i EUIPO - co warto wiedzieć?

Aby dobrze zrozumieć omawiane zagadnienie, warto zacząć od wyjaśnienia, co oznacza skrót WIPO I EUIPO

Skrót WIPO donosi się do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, skrót WIPO), czyli do wyspecjalizowanego organu wchodzącego w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podmiot ten ma za zadanie koordynowanie i tworzenie regulacji chroniących własność intelektualną. Dodatkowym celem jest także coraz lepsze zrozumienie zagadnień związanych z tworzeniem (zwłaszcza w kontekście międzynarodowym) oraz kreowanie jasnych, jednolitych przepisów.  

Z kolei EUIPO, czyli Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej zajmuje się podobnymi zagadnieniami, jednak w ujęciu prawa europejskiego. Organ ten został powołany do istnienia w 1994 roku i ma swoją siedzibę w Hiszpanii. Jego pobocznym celem jest także szerzenie wiedzy i edukowanie oraz współpraca z innymi, często międzynarodowymi organizacjami o podobnym charakterze. 

Jakie znaki są rejestrowane?

Jednak tworzenie rozporządzeń, szerzenie wiedzy i współpraca na różnych płaszczyznach to nie jedyne zadania, jakie stoją przed WIPO I EUIPO. Organy te zajmują się także rozpatrywaniem różnego rodzaju wniosków dotyczących rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych. Oczywiście robią to w zależności od swoich kompetencji: jako organ europejski lub międzynarodowy.

Każde zgłoszenie otrzymane przez daną jednostkę zostaje zweryfikowane pod względem spełniania wymogów prawnych oraz właściwej klasyfikacji. Sprawdzaniu podlega także fakt, czy dany element kwalifikuje się do ochrony.