Dlaczego warto korzystać z pomocy rzeczników patentowych?

Dlaczego warto korzystać z pomocy rzeczników patentowych?

Choć niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, to pierwsze normy prawne dotyczące zawodu rzecznika patentowego powstały niemal sto lat temu, a dokładniej w roku 1918. I chociaż na przestrzeni lat rola rzecznika uległa różnym przemianom, to jego pomoc wciąż jest nieoceniona dla dużych i małych przedsiębiorców oraz ludzi nauki. Czym zajmuje się rzecznik patentowy? I dlaczego warto skorzystać z jego pomocy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Rzecznik patentowy - kim jest i czym się zajmuje?

Podstawą prawną, którą warto znać jest przede wszystkim Ustawa Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku, a w szczególności artykuł 236, który brzmi:

"Art. 236. [Pełnomocnik strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym]

Pełnomocnikiem strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wynalazków, produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, wzorów użytkowych i topografii układów scalonych może być rzecznik patentowy lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1861 oraz z 2020 r. poz. 288 i 2320), zwanej dalej "ustawą o rzecznikach patentowych."

Kim jest rzecznik patentowy? To osoba działająca w ramach zawodu zaufania publicznego, która udziela pomocy prawnej i technicznej, skoncentrowanej na dziedzinie, jaką jest własność przemysłowa. Rzecznik patentowy musi posiadać szeroką wiedzę techniczną oraz wiedzę z zakresu prawa, a także być osobą doceniającą innowacyjność.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy?

Dlaczego korzystanie z pomocy rzecznika patentowego ma tak duże znaczenie? Przede wszystkim dlatego, że tak jak już wspomnieliśmy, taka osoba posiada szeroką wiedzę i duże doświadczenie zdobywane w ciągu aplikacji oraz wieloletniej współpracy z różnymi przedsiębiorcami oraz ludźmi nauki. Stanowi więc doskonałe wsparcie zarówno dla dużych, jak i małych, początkujących firm, które chcą chronić swoje interesy.

W jakich sytuacjach może być pomocny? Okazuje się, że jego wsparcie ma duże znaczenie już na samym początku całego procesu. Rzecznik patentowy może bowiem ocenić, czy zgłoszenie, którego chcemy dokonać ma w ogóle sens i czy spełnia konieczne wymogi merytoryczne i formalne. W czasie późniejszych kroków rzecznik jest też pełnomocnikiem przed Urzędem Patentowym i wykonuje swoje obowiązki z najwyższą starannością. Dzięki posiadanej wiedzy jest w stanie zwiększyć skuteczność całego procesu oraz przewidzieć różne sytuacje, które w dalszej perspektywie mogłyby okazać się problematyczne. Taka współpraca jest więc świetnym zabezpieczeniem przed konkurencją, która chciałaby wykorzystać naszą innowacyjność.

Dodatkowo rzecznik patentowy:

  • może przeprowadzić badanie znaku towarowego w celu sprawdzenia, jak duże są szanse na rejestrację marki w danej formie,
  • doradza, jaki element warto chronić: nazwę, czy logo firmy,
  • bierze na siebie wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem, a także zwraca uwagę na wszystkie konieczne terminy,
  • w razie konieczności prowadzi korespondencję z ekspertami, używając argumentów o wysokiej skuteczności,
  • monitoruje jakie znaki towarowe są zgłaszane do ochrony, co umożliwia złożenie sprzeciwu jeśli konkurencja będzie ubiegać się o ochronę nazwy podobnej do naszego znaku.