patent

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

Prowadzenie własnej działalności wymaga zaplanowanych działań oraz chronienia pomysłów, którymi się posługujemy. Jednym z elementów, który warto zabezpieczyć poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym jest znak towarowy. Co oznacza ta nazwa? I jak przebiega wspomniana rejestracja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule. 

Czym jest znak towarowy?

Znak towarowy to znak pozwalający na jednoznaczną identyfikację produktów wytwarzanych przez daną firmę. Jego zadaniem jest rozróżnienie dostępnych na rynku produktów, które są podobne, jednak mają innego twórcę. Znak towarowy nie jest jednak jedynie rodzajem oznaczenia, a elementem wpływającym na budowanie wizerunku firmy, zwiększającym jej rozpoznawalność wśród klientów, a także podnoszącym konkurencyjność i prestiż. 

Znak towarowy może przybierać formę graficzną, formę słowną, formę przestrzenną albo stanowić kombinację tych elementów. Co ciekawe znakiem towarowym może być także element dźwiękowy, czyli konkretna melodia związana z działalnością danej firmy.

Aby udzielenie ochrony było możliwe wybrany znak musi spełniać dwa kryteria, czyli:

  • musi nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
  • musi nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.  

Warto zaznaczyć, że istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy, które uniemożliwiają zabezpieczenie wybranego elementu w Urzędzie Patentowym. Chodzi m.in. o sytuacje, gdy zaproponowany element:

  • wskazuje jedynie na ilość i rodzaj towaru, jednak nie nasuwa na myśl konkretnego źródła, z którego towar ten pochodzi, ani konkretnej firmy, która go stworzyła,
  • ma bezpośredni związek z oznaczeniem, które weszło do języka potocznego lub jest zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych,
  • może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru,
  • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), przy czym nie otrzymano zgody od właściwego organu państwa.

Jednak to nie koniec. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić także znak, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, lub jest identyczny ze znakiem towarowym, na który już wcześniej udzielono prawa ochronnego.

Jak przebiega rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

Aby dokonać rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, konieczne jest wypełnienie i złożenie wniosku zawierającego informacje, takie jak dane zgłaszającego, przedstawienie wybranej formy znaku towarowego, a także wykaz usług lub produktów, które będą nim oznaczone. Niezbędne jest także uiszczenie opłaty (jej wysokość zależy od ilości klas towarowych), a następnie poczekanie na ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. 

Jeśli zgłoszenie jest poprawne, znak towarowy ogłaszany jest w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od tego momentu osoby trzecie mają trzy miesiące na zgłoszenie ewentualnego sprzeciwu. Jeśli do tego nie dojdzie lub jeśli sprzeciw zostanie uznany za bezzasadny, Urząd Patentowy podejmuje decyzję o udzieleniu ochrony, a znak towarowy zostaje zarejestrowany.

Na każdym etapie należy jednak pamiętać o zasadach podanych we wcześniejszej części tekstu: znak towarowy nie może zostać zarejestrowane jeśli wcześniej ochronę otrzymał identyczny lub bardzo podobny element. Przed dokonaniem zgłoszenia warto więc sprawdzić, czy nasz pomysł jest oryginalny przeszukując w tym celu m.in. bazę znaków krajowych, bazę znaków Unii Europejskiej, a także bazę znaków międzynarodowych (wszystkie te wyznaczone na Polskę lub Unię Europejską).

Po udanej rejestracji w Urzędzie Patentowym należy także pamiętać, że:

  • warto monitorować bazę znaków towarowych, tak by zgłosić sprzeciw w momencie, gdy ktoś będzie próbował zabezpieczyć podobne oznaczenie,
  • prawo ochronne działa przez okres dziesięciu lat, co oznacza, że po upływie tego czasu konieczne jest przedłużenie rejestracji.

Jeśli na którymś etapie kontaktu z Urzędem Patentowym czujesz, że sprawy wymykają się spod kontroli i że potrzebujesz pomocy, zachęcamy Cię do sprawdzenia naszej oferty. Jako grupa specjalistów zajmujemy się m.in. rejestracją znaku towarowego, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki naszemu wsparciu zyskujesz pewność, że cały proces będzie bardziej efektywny i że unikniesz niepotrzebnych kosztów.