ochrona patentowa

Jaki cel ma ochrona patentowa?

Wykreowanie nowego produktu, rozwiązania czy technologii wymaga skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnej. Dotyczy to w szczególności wynalazków, które stanowią nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki. Dzięki ochronie własności przemysłowej wynalazcy i przedsiębiorcy zyskują bezpieczeństwo prawne konieczne do skutecznej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Oprócz tego ochrona patentowa przyczynia się też do wzrostu konkurencyjności i lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych. Jest to istotne zarówno dla techniki, jak i gospodarki, a także dla ciągłego stymulowania działalności naukowo-badawczej.

Dlaczego wynalazek powinien być objęty ochroną patentową?

Ochrona patentowa przede wszystkim daje uprawnionemu wyłączne prawo do zawodowego czy zarobkowego korzystania z opatentowanego wynalazku. Inne podmioty nie mogą go bezprawnie stosować. W przypadku naruszenia prawa z tego tytułu można dochodzić roszczeń na drodze cywilnoprawnej w sądzie. Patent podnosi też wartość przedsiębiorstwa, gdyż może stać się przedmiotem zbycia, udzielenia licencji czy ustanowienia zastawu. Można go też wnieść do spółki jako wkład (zdolność aportowa).

Właściwa ochrona wynalazków wpływa też na konkurencyjność i silną pozycję na rynku, a także na renomę i wartość rynkową przedsiębiorstwa. Może też przekładać się na wyższe dochody, zwrot nakładów inwestycyjnych czy korzyści finansowe wynikające z opłat licencyjnych lub przeniesienia praw.

Posiadanie patentu jest też istotne dla prestiżu i wizerunku przedsiębiorstwa. Informacja o ochronie patentowej może być zachęcająca zarówno dla klientów, jak i partnerów biznesowych, inwestorów czy akcjonariuszy. Jest pomocna także w pozyskiwaniu funduszy, np. ze środków unijnych. Ochrona patentowa daje możliwość starania się o dofinansowanie inwestycji związanych z pierwszym wdrożeniem do produkcji. W ten sposób można pokryć koszty np. strategii komercjalizacji wynalazku czy zgłoszenia go za granicą.

Jak uzyskać ochronę patentową?

W celu uzyskania ochrony patentowej na terenie naszego kraju należy dokonać zgłoszenia w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskać patent. Wymaga to zachowania szczególnej formy przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i spełnienia wszystkich obowiązujących procedur. Pomoc w tym zakresie zapewnia nasza firma. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i bezpośredniego kontaktu.