rzecznik patentowy
mgr inż. Joanna Bocheńska

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. W ubiegłej kadencji Przewodnicząca Komisji Aplikacji dla kandydatów na rzeczników patentowych, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na rzeczników Patentowych.

Pełny zakres usług.

Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, farmacja, mechanika.
Rzecznik patentowy od 1981 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 2107.

Telefon kontaktowy: +48 602 633 339
NIP 526-109-17-31
REGON 012465801

rzecznik patentowy
mgr inż. Maciej Bocheński

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Pełny zakres usług.
 
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, mechanika.
Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3461, wieloletnie doświadczenie w pracy kancelarii rzecznika patentowego
 
Telefon kontaktowy: +48 608 636 822
NIP 7010105738
REGON 380484503