Rzecznicy patentowi

Rzecznicy patentowi, nazywani także doradcami patentowymi, to specjaliści zajmujący się zagadnieniami związanymi z ochroną wynalazków, innowacji, wzorów przemysłowych i innych aspektów własności intelektualnej. Ich rola polega na zapewnieniu pomocy oraz doradztwie Klientom w kwestiach związanych z prawem patentowym i prawem własności intelektualnej.

Zadania rzeczników patentowych

Rzecznicy patentowi przeprowadzają analizy, aby ocenić, czy wynalazek lub innowacja spełniają kryteria wymagane do uzyskania ochrony. To obejmuje ocenę nowości, poziomu wynalazczego, użyteczności i innych aspektów. Pomagają Klientom w przygotowaniu i złożeniu wniosków o uzyskanie patentów oraz rejestrację innych praw własności intelektualnej, takich jak znaki towarowe czy wzory przemysłowe.

Rzecznicy patentowi odgrywają kluczową rolę we wspieraniu innowacji i rozwoju nowych technologii. Ich praca przyczynia się do ochrony interesów Klientów i zachęca do inwestycji w badania i rozwój. Są także istotnym ogniwem w tworzeniu odpowiednich strategii ochrony własności intelektualnej. Rola rzeczników patentowych staje się coraz bardziej istotna w zapewnieniu uczciwego i efektywnego funkcjonowania rynku.

rzecznik patentowy
mgr inż. Joanna Bocheńska

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.
Wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. W ubiegłej kadencji Przewodnicząca Komisji Aplikacji dla kandydatów na rzeczników patentowych, Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na rzeczników Patentowych.

Pełny zakres usług.

Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, farmacja, mechanika.
Rzecznik patentowy od 1981 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 2107.

Telefon kontaktowy: +48 602 633 339
NIP 526-109-17-31
REGON 012465801

rzecznik patentowy
mgr inż. Maciej Bocheński

Polski rzecznik patentowy oraz zawodowy pełnomocnik przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Absolwent Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Pełny zakres usług.
 
Rejestracje znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, WIPO.
Specjalizacja w zakresie patentów: chemia, mechanika.
Rzecznik patentowy od 2016 roku, wpis na liście rzeczników patentowych nr 3461, wieloletnie doświadczenie w pracy kancelarii rzecznika patentowego
 
Telefon kontaktowy: +48 608 636 822
NIP 7010105738
REGON 380484503