Usługi patentowe

Oferujemy zróżnicowane usługi patentowe, dopasowane do potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy kompleksowe wsparcie podczas przygotowywania odpowiedniej dokumentacji i prowadzenia procesów urzędowych. Dzięki technicznemu wykształceniu naszych rzeczników, możemy świadczyć usługi patentowe we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych. Oferujemy również pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych na terenie Polski i poza Polską, zwłaszcza w Unii Europejskiej. Usługi patentowe proponowane przez naszą kancelarię zlokalizowaną w Warszawie obejmują ocenę zdolności ochronnej znaków towarowych, wzorów użytkowych czy przemysłowych. Zajmiemy się również badaniem zdolności patentowej wynalazków.

Nasze doświadczenie i wiedza skutkuje bardzo wysokim wskaźnikiem skuteczności w uzyskiwaniu prawnego zabezpieczenia rozwiązań stworzonych przez naszych Klientów.

Kompleksowe usługi patentowe w zakresie krajowym i międzynarodowym

Wielu twórców, naukowców czy przedsiębiorców działa na rynkach międzynarodowych. W takich sytuacjach warto zadbać o ochronę wytworów nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności w tym zakresie. Podejmiemy się również reprezentowania naszych Klientów przed zagranicznymi instytucjami patentowymi. Wyróżnia nas bardzo duże doświadczenie w walidacjach patentów europejskich w UPRP (ponad 1600 walidacji i liczba ta stale rośnie).

Wspieramy naszych Klientów podczas procedur prowadzonych przez:

  • Urząd Patentowy RP – tryb krajowy;
  • Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) – tryb unijny;
  • Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) – tryb międzynarodowy;
  • zagraniczne urzędy patentowe za pośrednictwem współpracujących kancelarii patentowych. 

Po uzyskaniu ochrony monitorujemy terminy opłat za przedłużenie ochrony oraz dokonujemy koniecznych zmian w rejestrach. Zajmujemy się również wnoszeniem sprzeciwów wobec kolizyjnych znaków, wzorów i patentów konkurencji, zarówno dotyczących ochrony na terenie Polski, jak i innych krajów.