Ochrona wzorów przemysłowych

Ochrona wzorów przemysłowych dotyczy nowych postaci istniejących wytworów lub ich fragmentów. Indywidualny charakter wzoru przemysłowego nadawany jest dzięki unikatowym cechom zewnętrznym produktu, takim jak:

  • kształt,
  • faktura,
  • kolorystyka,
  • ornamentacja,
  • materiał z jakiego został wykonany.

Należy pamiętać, że w odróżnieniu od wzoru użytkowego, w tym przypadku ochrona dotyczy jedynie zewnętrznych cech wytworu, nie zaś jego technicznej lub użytkowej charakterystyki.

Korzyści z ochrony wzoru przemysłowego to przede wszystkim zabezpieczenie przed podrabianiem wyrobu i podniesienie wartości firmy. Zastrzeżony wzór przemysłowy może stanowić element aktywów i jako taki zostać sprzedany. Ochrona wzoru przemysłowego może wpłynąć na zwiększenie korzyści osiąganych przez firmę oraz prowadzić do wzrostu jej prestiżu i konkurencyjności na rynku.

Procedury prowadzące do zastrzeżenia wzoru przemysłowego

Zgłoszenie wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP powinno zawierać m.in. podanie o objęcie rejestracją oraz materiał ilustrujący wzór przemysłowy. Po otrzymaniu zgłoszenia sprawdzana jest formalna poprawność dokumentacji oraz spełnienie określonych wymogów przez sam wyrób. Jeżeli weryfikacja przebiegnie pomyślnie, zgłaszający otrzymuje świadectwo rejestracji, potwierdzające zastrzeżenie wzoru przemysłowego na terenie Polski. Okres ochrony wzoru przemysłowego wynosi 25 lat, a warunkiem jej otrzymania jest wnoszenie cyklicznych opłat.

Możliwe jest ubieganie się o rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego, ważną na terytorium całej Unii Europejskiej. Zgłoszenie powinno zawierać wyraźne przedstawienie wzoru oraz wskazanie produktów, w których jest stosowany. Opłaty zależą od ilości zgłaszanych wzorów oraz terminu ich publikacji. Po potwierdzeniu poprawności zgłoszenia oraz zgodności cech wyrobu z parametrami wzorów przemysłowych, udzielana jest pięcioletnia ochrona wzoru wspólnotowego, którą można przedłużać.

Przedsiębiorcom z Warszawy i okolic, jak również innych regionów kraju zapewniamy kompleksowe wsparcie podczas rejestracji wzorów przemysłowych. Po zakończeniu procedur monitorujemy aktualne zgłoszenia, w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych. Dopilnujemy również terminów okresowych płatności, które są konieczne do utrzymania ochrony na kolejne lata.