Wzór użytkowy

Wzór użytkowy ma charakter techniczny. Rozwiązanie może dotyczyć takich cech produktu jak jego kształt czy budowa. Aby spełnić wymogi wzoru użytkowego, który może zostać objęty ochroną, rozwiązanie powinno być nowe i użyteczne. Oznacza to, że nie może ono być częścią obecnego stanu techniki, a także musi wykazywać możliwość praktycznego zastosowania. Wzór użytkowy powinien również spełniać inne szczegółowe wymagania określone przez Urząd Patentowy RP.

Nasza kancelaria przeprowadzi Cię przez procesy rejestracji wzoru użytkowego, przemysłowego czy znaku towarowego. Pomagamy przedsiębiorcom z Warszawy oraz innych regionów w trakcie wszystkich urzędowych procedur.

Procedury związane z ochroną wzoru użytkowego

O ochronę wzoru użytkowego może wystąpić jego twórca lub firma, w której jest zatrudniony. Przed zgłoszeniem wyrobu do UPRP, warto upewnić się, że rozwiązanie jest innowacyjne. W tym celu należy zapoznać się z aktualnym stanem techniki. Nasza kancelaria w ramach doradztwa patentowego może podjąć się potwierdzenia nowości produktu. Jeżeli będzie on spełniał wszystkie wymogi wzoru użytkowego, pomożemy w przygotowaniu dokumentacji do UPRP. Powinna ona uwzględniać m.in. opis wzoru, wyszczególnione zastrzeżenia ochronne, rysunki pokazujące cechy konstrukcyjne a także skróconą charakterystykę. Każdy z elementów dokumentacji powinien zostać sporządzony zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi, które pomożemy Ci spełnić.