„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

 Paulo Coelho

DZIAŁAJMY RAZEM, ABY TWOJE POMYSŁY BYŁY CHRONIONE W NAJLEPSZY MOŻLIWY SPOSÓB

KANCELARIA PATENTOWA

Rzecznik patentowy – JMB Zespół Rzeczników Patentowych w Warszawie

 

Rzecznik patentowy to osoba, która oferuje pomoc prawną w zakresie własności przemysłowej. W naszej kancelarii pracuje dwóch specjalistów, którzy mogą pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach przed polskim Urzędem Patentowym, a także Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Przygotowujemy dla naszych Klientów różnego rodzaju zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, a także znaków towarowych. Zachęcamy do współpracy nie tylko twórców, ale również przedsiębiorców oraz spółki.

Zadaniem rzeczników patentowych jest dbanie o to, aby wynalazki i innowacje Klientów były odpowiednio chronione przed nieuczciwą konkurencją oraz naruszeniem praw. Reprezentujemy Klientów w sporach związanych z naruszeniem praw patentowych lub ważnością patentów. Pomagamy w zarządzaniu portfelem patentów, włączając w to odnawianie, licencjonowanie i sprzedaż praw patentowych. Rzecznicy patentowi udzielają Klientom doradztwa w kwestiach strategii patentowej, w tym m.in. wyboru najlepszych sposobów ochrony ich innowacji oraz optymalizacji zarządzania portfelem patentowym.

Zadania rzecznika patentowego

Rzecznik patentowy zajmuje się:

 • badaniem zdolności patentowej,

 • reprezentowaniem Klienta w procesie uzyskiwania patentu,

 • reprezentowaniem Klienta w sporach patentowych,

 • ochroną wynalazków,

 • doradztwem w kwestiach strategii patentowej,

 • rejestracją znaków towarowych,

 • doradztwem prawnym.

Rzecznicy patentowi kancelarii JMB są ekspertami w swojej dziedzinie i pomagają Klientom w optymalnym wykorzystaniu ich innowacji oraz w ochronie ich praw patentowych. Są kluczowymi partnerami dla firm, wynalazców i przedsiębiorstw, które pragną skutecznie zarządzać swoją własnością intelektualną, a także chronić ją przed naruszeniem. Nasza specjalność to ochrona wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, rejestracja wzoru przemysłowego oraz doradztwo patentowe. Świadczymy usługi na rzecz polskich i zagranicznych Klientów, wśród których znajdują się jednostki naukowe, szkoły wyższe oraz przedsiębiorcy.

Kiedy warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego?

Świadczymy również usługi doradcze, a więc zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości, związane z patentem czy znakiem towarowym. Dla przykładu, z naszych usług najczęściej korzystają osoby, które:

 • nie chcą, aby ktoś inny używał nazwy produktu, którą sami wymyślili,

 • chcą zastrzec nazwę własnej firmy,

 • wymyślili urządzenie albo jakąkolwiek inną rzecz, której nie było dotychczas na rynku i chcą ją zastrzec,

 • chcą zastrzec konkretny wygląd produktu, może to być np. wzór ubrania.

Do każdego z naszych Klientów podchodzimy w sposób indywidualny, a więc zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Dobrze wiemy o tym, że każda sytuacja jest inna i wymaga specjalistycznego podejścia.

Kancelaria patentowa

Kancelaria patentowa JMB to firma specjalizujące się w dostarczaniu usług związanych z zarządzaniem własnością intelektualną, w tym obszarem patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i innych rodzajów praw własności intelektualnej. Nasza kancelaria patentowa skupia się na udzielaniu wsparcia Klientom w zakresie uzyskiwania, utrzymywania i ochrony praw patentowych oraz innych praw własności przemysłowej. Możemy pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa patentowego.

Pomagamy Klientom w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich dokumentów, które są wymagane w procesie uzyskiwania patentu. Przeprowadzamy badania oraz oceniamy czy dane rozwiązanie jest nowatorskie i spełnia kryteria patentowe. Pomagamy też w zabezpieczeniu i ochronie ich praw patentowych przed naruszeniem przez innych. Kiedy dochodzi do sporów związanych z naruszeniem praw patentowych lub ważnością patentów reprezentujemy Klientów przed organami ds. patentów.

ZNAKI TOWAROWE

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

WYNALAZKI

Świadczymy kompleksowy zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.