„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

 Paulo Coelho

DZIAŁAJMY RAZEM ABY TWOJE POMYSŁY BYŁY CHRONIONE W NAJLEPSZY MOŻLIWY SPOSÓB

KANCELARIA PATENTOWA

Zespół Rzeczników Patentowych

ZNAKI TOWAROWE

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

WYNALAZKI

Świadczymy kompleksowy zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.