„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.”

 Paulo Coelho

DZIAŁAJMY RAZEM, ABY TWOJE POMYSŁY BYŁY CHRONIONE W NAJLEPSZY MOŻLIWY SPOSÓB

KANCELARIA PATENTOWA

Rzecznik patentowy – JMB Zespół Rzeczników Patentowych w Warszawie

Rzecznik patentowy to osoba, która oferuje pomoc prawną w zakresie własności przemysłowej. W naszej kancelarii pracuje dwóch specjalistów, którzy mogą pełnić rolę pełnomocnika w postępowaniach przed polskim Urzędem Patentowym, a także Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Przygotowujemy dla naszych klientów różnego rodzaju zgłoszenia wynalazków, wzorów użytkowych, przemysłowych, a także znaków towarowych. Zachęcamy do współpracy nie tylko twórców, ale również przedsiębiorców oraz spółki.

Nasza specjalność to ochrona znaków towarowych, rejestracja wzoru przemysłowego, doradztwo patentowe oraz rejestracja logo.

Kiedy warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego?

Świadczymy również usługi doradcze, a więc zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości, związane z patentem czy znakiem towarowym. Dla przykładu, z naszych usług najczęściej korzystają osoby, które:

  • nie chcą, aby ktoś inny używał nazwy produktu, którą sami wymyślili,
  • chcą zastrzec nazwę własnej firmy,
  • wymyślili urządzenie albo jakąkolwiek inną rzecz, której nie było dotychczas na rynku i chcą ją zastrzec,
  • chcą zastrzec konkretny wygląd produktu, może to być np. wzór ubrania.

Do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny, a więc zachęcamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów współpracy. Dobrze wiemy o tym, że każda sytuacja jest inna i wymaga specjalistycznego podejścia.

ZNAKI TOWAROWE

Oferujemy pełen zakres usług związanych z ochroną znaków towarowych, nazw handlowych oraz innych oznaczeń odróżniających.

WYNALAZKI

Świadczymy kompleksowy zakres usług we wszelkiego rodzaju sprawach dotyczących ochrony wynalazków i wzorów użytkowych.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Oferujemy pełen zakres usług dotyczący ochrony wzorów przemysłowych.