Blog

patent europejski

Co należy wiedzieć o walidacjach patentów europejskich w UPRP?

W wybranych krajach, pomimo uzyskania patentu europejskiego, konieczne jest zdobycie dodatkowej ochrony. Obowiązek z tym związany nazywa się walidacją patentów europejskich UPRP. Osoby zobligowane do jego wypełnienia, ze względu na potrzebę ważności ich ochrony również na terenie wybranego kraju, w którym zwykły patent europejski nie jest wystarczający, powinny jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

oryginalny znaczek towarowy

Co wchodzi w skład usług patentowych?

Prawo własności intelektualnej to zawiła specjalizacja, która wymaga nie lada wiedzy i doświadczenia. Kompetencje do świadczenia tego rodzaju usług posiadają rzecznicy patentowi. Czy wiesz, co wchodzi w ich zakres?

kłódka na segregatorze

Jakie obowiązują terminy wnoszenia opłat w celu utrzymania w mocy uzyskanej ochrony?

Ochronę prawną można uzyskać na różne przedmioty z zakresu własności intelektualnej. Proces ten nie jest jednak pozbawiony kosztów. Niezbędne jest bowiem składanie opłat nie tylko w toku postępowania zgłoszeniowego, ale i już po uzyskaniu ochrony.

wysunięta dłoń na znak sprzeciwu

W jaki sposób wnieść sprzeciw wobec znaków konkurencji?

Nierówne praktyki konkurencji bywają bardzo dotkliwe. Zdarza się, że ktoś próbuje zarejestrować znak, który jest identyczny lub bardzo podobny do już istniejącego. Co wówczas zrobić, aby chronić swoją markę?

znaki patentowe

Jakie są rodzaje znaków towarowych?

Zastrzeżenie znaku towarowego jest współcześnie zupełną podstawą skutecznej ochrony marki. Okazuje się jednak, że niektóre z nich nie są tak oczywiste.

biznesowa kobieta podpisuje patent

Czym jest opis patentowy?

Opis patentowy, a dokładniej opis wynalazku/wzoru użytkowego, to jeden z elementów niezbędnych przy zgłoszeniu wynalazku do Urzędu Patentowego RP. Dodatkowo należy przygotować też skróconą wersję opisu. Co powinno się w nim znaleźć? Jakie jest jego znaczenie? Poniżej dzielimy się kilkoma najważniejszymi informacjami na temat opisu patentowego.

ochrona patentowa

Jaki cel ma ochrona patentowa?

Wykreowanie nowego produktu, rozwiązania czy technologii wymaga skutecznej ochrony praw do wartości niematerialnej. Dotyczy to w szczególności wynalazków, które stanowią nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie techniki. Dzięki ochronie własności przemysłowej wynalazcy i przedsiębiorcy zyskują bezpieczeństwo prawne konieczne do skutecznej komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań. Oprócz tego ochrona patentowa przyczynia się też do wzrostu konkurencyjności i lepszego wykorzystania potencjału podmiotów rynkowych. Jest to istotne zarówno dla techniki, jak i gospodarki, a także dla ciągłego stymulowania działalności naukowo-badawczej.

złożone w daszek dłonie nad żarówką

Na czym polega ochrona patentowa i jakie ma ograniczenia?

Ochroną patentową może być objęty nowy wynalazek, a więc taki, który nie stanowi elementu szeroko pojętej dziedziny techniki. Tego typu rozwiązania technologiczne muszą też spełnić warunki określone w przepisach prawnych. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, czym dokładnie jest ochrona patentowa i jakie ma ograniczenia.

pytajnik

Co wybrać – wzór użytkowy czy wzór przemysłowy?

Pojęcia wzór użytkowy i wzór przemysłowy często są ze sobą mylone, a niekiedy wręcz błędnie stosowane zamiennie. Tymczasem odnoszą się do nieco innych kwestii. W dalszej części naszego wpisu dowiesz się, czym są wzory użytkowe i przemysłowe oraz jakie jest ich zastosowanie.

patent

Jak wygląda rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

Prowadzenie własnej działalności wymaga zaplanowanych działań oraz chronienia pomysłów, którymi się posługujemy. Jednym z elementów, który warto zabezpieczyć poprzez rejestrację w Urzędzie Patentowym jest znak towarowy. Co oznacza ta nazwa? I jak przebiega wspomniana rejestracja? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.