Walidacja patentu europejskiego

Walidacja patentu europejskiego jest konieczna w niektórych krajach, aby rozwiązanie było chronione również na ich terenie. Po uzyskaniu patentu europejskiego, w ciągu trzech miesięcy należy zgłosić wniosek o jego uznanie w Urzędzie Patentowym wybranego kraju. Szczegółowe procedury przebiegają w różny sposób, jednak termin ich rozpoczęcia jest nieprzekraczalny, a jego niedopełnienie może wiązać się z brakiem ochrony patentowej wynalazku w danym państwie.

Jak możemy pomóc podczas procedur walidacji patentu europejskiego?

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych rzeczników, możemy zaproponować naszym Klientom kompleksowe doradztwo patentowe, obejmujące również kwestie walidacji patentu europejskiego. Wspieramy przedsiębiorców i naukowców nie tylko z Warszawy podczas wszystkich procedur walidacyjnych, prowadzonych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Współpracujemy z tłumaczami przysięgłymi, zapewnimy więc tłumaczenia wszystkich koniecznych dokumentów. Są one podstawą rozpoczęcia procedur walidacyjnych. Dopilnujemy formalnej poprawności oraz kompletności dokumentacji. Zajmiemy się koordynowaniem procesów walidacyjnych, terminów składania dokumentów oraz wnoszenia opłat. Podejmiemy się również reprezentowania interesów naszych Klientów przed urzędami patentowymi w Polsce oraz innych krajach.