złożone w daszek dłonie nad żarówką

Na czym polega ochrona patentowa i jakie ma ograniczenia?

Ochroną patentową może być objęty nowy wynalazek, a więc taki, który nie stanowi elementu szeroko pojętej dziedziny techniki. Tego typu rozwiązania technologiczne muszą też spełnić warunki określone w przepisach prawnych. W dalszej części naszego wpisu wyjaśniamy, czym dokładnie jest ochrona patentowa i jakie ma ograniczenia.

Czym jest ochrona patentowa?

Jak już zostało wspomniane wcześniej, ochroną patentową mogą być objęte wynalazki nowe, które do tej pory nie były rozpowszechnione. Nie ma przy tym znaczenia, jakiej dziedziny techniki dotyczą. Oprócz tego dane rozwiązanie technologiczne musi też wyróżniać się określonym poziomem wynalazczym, czyli takim, który nie wynika (dla znawców) z obecnego stanu techniki. Oceniany jest więc jako pewna nowość. Zgodnie z art. 26 ust. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.), z której wynikają powyższe warunki, wynalazek pretendujący do objęcia ochroną patentową powinien nadawać się do przemysłowego zastosowania.

Ochroną patentową mogą być objęte nie tylko rozwiązania technologiczne, ale również takie, w skład których wchodzi materiał biologiczny, sposoby wytwarzania, sposoby stosowania czy metody przetwarzania danego materiału.

Jakie są główne ograniczenia ochrony patentowej?

Procedura ochrony patentowej niestety posiada kilka ograniczeń, które wynikają m.in. ze specyfiki systemu gwarantującego wyłącznie prawa własności intelektualnej. Przede wszystkim wynalazcy muszą sprostać nie tylko wysokim kosztom prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, ale i znacznym kosztom patentowania stworzonych wynalazków poza granicami RP. Kolejnym wyzwaniem jest stosunkowo długi okres oczekiwania na decyzję w sprawach objęcia ochrony.

Proces objęcia ochroną patentową wynalazku, nawet przy spełnieniu wszystkich podstawowych warunków, bywa skomplikowany i długi. Dlatego też nasza kancelaria świadcząca usługi patentowe zapewnia kompleksowe wsparcie w tym zakresie. Pomagamy w badaniu zdolności patentowej i oszacowaniu szans na uzyskanie patentu. Zapewniamy też kompleksowe wsparcie podczas procedur urzędowych. W ramach naszych działań znajduje się też m.in. monitorowanie aktualnych zgłoszeń patentowych celem przeciwdziałania sytuacjom konfliktowym na życzenie klienta.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszej kancelarii patentowej w Warszawie.